Pokyny od hygieničky – Karanténní opatření v MŠ Klausova

Dne 18.2. a 19.2.2021 byly děti v kontaktu s osobou, která je Covid pozitivní. Epidemiologickým šetřením byly u dětí ze třídy „Koťátek“ a „Sluníček“ , které byly tyto dny v MŠ, shledány důvody pro karanténní opatření.

 Karanténní opatření:

Uvedené mimořádné opatření MZ ČR stanoví dobu karantény pro rizikové kontakty s COVID-19 pozitivní osobou. V současné době je povinná domácí izolace pro kontakty min. 10 dnů od posledního kontaktu s COVID -19 pozitivní osobou (v případě výskytu v rodině se tato doba počítá od laboratorně potvrzeného případu). Karanténa se ukončí na základě negativního testu po uplynutí 10 dnů od data nařízení karantény. Ve výjimečných případech, kdy od posledního kontaktu s pozitivní osobou uplynulo deset dní a test nemohl být z objektivních důvodů proveden, se karanténa prodlužuje na 14 dnů. Dítě může zpět do kolektivu za předpokladu, že nemá žádné příznaky onemocnění.( Vzhledem k tomu, že MŠ bude uzavřena do 5.3., budou děti v karanténě potřebných 14 dnů. pozn.řed)  V případě objevení se příznaků kontaktuje rodič telefonicky pediatra a dítě jde na test. Pokud se v rodině objeví další případ onemocnění (např. v rámci nařízené karantény u dalšího člena rodiny) karanténa se osobám, které jsou negativní prodlouží.

V případě laboratorně potvrzené nákazy COVID-19, jak vyplývá rovněž z výše uvedeného Mimořádného opatření MZ ČR, je takové osobě nařízená domácí izolace po dobu min. 10 dnů od laboratorně potvrzeného výsledku. Domácí izolace (člověk je nemocný) se ukončí po uplynutí 10 dnů od data laboratorně potvrzené nákazy, za podmínky, že COVID-19 pozitivní osoba před uplynutím této doby nevykazuje min. 3 dny žádné příznaky onemocnění. Kontrolní testování se neprovádí.

Pokud je v době do 90 dnů po prodělaném onemocnění dítě v kontaktu v rodině nebo ve škole s další COVID-19 pozitivní osobou, karanténa se na něj nevztahuje, tj. nepožaduje se ani testování, pokud nejeví známky onemocnění. 90denní lhůta po prodělaném onemocnění se vždy počítá ode dne odběru biologického materiálu, ze kterého byl vyšetřením získán první pozitivní výsledek.

Z výše uvedeného doporučeného postupu, vyplývá, že lékař nepotvrzuje bezinfekčnost před návratem do školy, nepřítomnost dítěte ve škole omlouvá jen rodič a při nástupu dítěte do MŠ podepíše podepíše čestné prohlášení o bezinfekčnosti. ( Tiskopisy budou  k dispozici v  šatně u každé třídy.)

Pavla Babjaková, řed.

Kalendář

Nejsou žádné plánované akce.