Přihlášky do MŠ

Přihlášky do MŠ jsou nezávazné, po přijetí jsou evidovány dle data přijetí.

Kritéria pro přijetí je věk dítěte a řádné očkování. Děti přijímáme k 1.9., přijímání dětí běhen šk.r. je možné pouze v případě uvolnění kapacity. Rodiče dětí, které dovrší požadovaného věku cca 3 let během škol.roku mají možnost dítě přihlásit  i na počátek školního roku s  uvedením data požadovaného nástupu.
P.Babjaková, řed. ( Bližší informace na t.č. 603467054)

 

Kalendář