Zápis -přijímání dětí na šk.rok 2022/2023

Přijímáme přihlášky dětí, které dovrší tři roky do konce roku 2022. Podmínkou je řádné očkování, základní  hygienické návyky ( dítě bez plen) a základní sociální návyky. Přihlášky jsou nezávazné a bez poplatku. Nabízíme malý počet přítomných dětí ve třídě (cca 15-17) na dvě paní učitelky a pomocnou vychovatelku. Rodinné klima provázané na úzkou spolupráci s rodinou. Přijímací řízení probíhá individuálně s prohlídkou MŠ.

Školné je hrazeno za místo v SMŠ ve výši 3900,- Kč měsíčně a 44,- Kč se hradí za stravné za den. Školka  má vlastní kuchyň, prádelnu, keramickou dílnu a saunu. Ze školného se hradí veškeré provozní náklady, hygienické potřeby, hračky, výtvarné a didaktické pomůcky. Veškeré akce, které jsou pro všechny dětí, jako jsou divadla v MŠ, výlety, projektové dny, společné focení, vánoční dárky pro každé dítě  a pod. jsou rovněž hrazeny ze školného.

SMŠ „KORÁLEK“ je zapsána v rejstříku škol MŠMT ČR a tudíž dostává dotace na mzdy zaměstnanců.

Kalendář

Nejsou žádné plánované akce.