Ukončen provozu v MŠ U Nesypky

Dne 30.6.2022 byl ukončen po 19 letech provoz soukromé MŠ „KORÁLEK“ U Nesypky 26. MŠ bude v provozu od 1.9. jako detašované pracoviště státní MŠ Podbělohorská.

Všem zaměstnancům bych chtěla poděkovat za skvělou práci při vzdělávání dětí. Všem rodičům děkuj za vstřícnou spolupráci.

Jen doufám, že nyní již se  na opravu a údržbu nemovitosti peníze najdou a tím bude nádherná vila zachráněna!!!

Pavla Babjaková, řed.

Kalendář

Nejsou žádné plánované akce.