Uzavření MŠ z vládního nařízení

MŠ byly uzavřeny z vládního nařízení od 1.3.2021  MŠ Klausova byla uzavřena z důvodu  karantény  již od 22.2.  Přesto, že  školné se hradí za místo v MŠ , a ne za docházku, bude výše školného za měsíc březen snížena  o 50% . Rodičům, kteří  uhradili  plnou výši školného , bude přeplatek převeden  na stravné.  Vyúčtování bude pak provedeno na konci školního roku a přeplatky budou vráceny na  účet.  V dalších měsících  je možné  snížit platbu o stravné. Věříme, že školy budu otevřeny co nejdříve a děti  se budou moci vzdělávat zase v  kolektivu MŠ KORÁLEK.  Moc se nám po dětech stýská.

S pozdravem

Pavla Babjaková, řed.

Kalendář

Nejsou žádné plánované akce.