Přihlášky

V této sekci jsou přihlášky do mateřské školy a jeselské třídy.  Po vyplnění lze odeslat na e-mail p.babjakova@seznam.cz

Ochrana osobních údajů: Odesláním formuláře přihlášky souhlasí odesilatel se zařazením všech jím poskytnutým osobních údajů /jméno, příjmení, kontaktní e-mail, telefon a doručovací adresu/ do databáze SMŠ KORÁLEK, s.r.o., jakožto správce /dále v tomto odstavci jen „firma“/  a s jejich následným zpracováním, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, aktivitách, jakož i zasílání sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č.480/2004 Sb., a to na dobu, kdy je dítě zapsáno k docházce  v SMŠ KORÁLEK, spol.s.r.o. Odesilatel jako zákonný zástupce dítěte bere na vědomí, že má práva dle $ 11,21 zák.č.101/200 Sb. tj., zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně  a písemně kdykoliv na e-mailové adresy firmy odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a na opravu těchto osobních údajů atd. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Přihláška do MŠ Klausova ke stažení ZDE

Přihláška do jeslí při MŠ Klausova ke stažení ZDE

 

 

Kalendář

Nejsou žádné plánované akce.