Přihlášky

V této sekci jsou přihlášky do mateřské školy a jeselské třídy.  Po vyplnění lze odeslat na e-mail p.babjakova@seznam.cz

Ochrana osobních údajů: Odesláním formuláře přihlášky souhlasí odesilatel se zařazením všech jím poskytnutým osobních údajů /jméno, příjmení, kontaktní e-mail, telefon a doručovací adresu/ do databáze SMŠ KORÁLEK, s.r.o., jakožto správce /dále v tomto odstavci jen „firma“/  a s jejich následným zpracováním, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, aktivitách, jakož i zasílání sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č.480/2004 Sb., a to na dobu, kdy je dítě zapsáno k docházce  v SMŠ KORÁLEK, spol.s.r.o. Odesilatel jako zákonný zástupce dítěte bere na vědomí, že má práva dle $ 11,21 zák.č.101/200 Sb. tj., zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně  a písemně kdykoliv na e-mailové adresy firmy odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a na opravu těchto osobních údajů atd. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Přihláška do MŠ Klausova ke stažení ZDE

Přihláška do jeslí při MŠ Klausova ke stažení ZDE

 

 

Kalendář