Focení skupin v MŠ Klausova i v MŠ U Nesypky

Ve čtvrtek 13.5.  proběhne v dopoledních hodinách  focení skupin jednotlivých tříd.

Fotky hradí MŠ.

Ozdravný pobyt u moře na Djerbě

Stále máme volná místa a ještě lze děti přihlásit do  26.5. 2021.  Děti musí mít pouze  před odletem antigenní test, jinak nejsou nutná žádná opatření.  V destinaci nejsou žádná omezení.  Potřebné formuláře ke vstupu zajistí MŠ ve spolupráci s cestovní kanceláří.

Školní výlet MŠ U Nesypky

Celodenní výlet MŠ U Nesypky se uskuteční ve čtvrtek 27.5. do ZOOPARKU-Zájezd, okr.Kladno. Bližší informace budou vyvěšeny na nástěnce v jednotlivých  třídách 11.5.

Vše hradí MŠ

Školní výlet MŠ Klausova

Celodenní výlet se uskuteční v úterý 25.5.2021  do parku Mirakulum. Bližší informace budou na nástěnkách v jednotlivých třídách.  Vše hradí MŠ.

Škola v přírodě MŠ Klausova – změna termínu

Termín ŠvP byl posunut na 27.6.-2.7.2021, informace jsou  na nástěnce v jednotlivých třídách.

Přijímání dětí na šk.rok 2021/2022

Přijímáme přihlášky dětí, které dovrší tři roky do konce roku 2021. Podmínkou je řádné očkování, základní  hygienické návyky ( dítě bez plen) a základní sociální návyky. Přihlášky jsou nezávazné a bez poplatku. Nabízíme malý počet přítomných dětí ve třídě (cca 15-17) na dvě paní učitelky a pomocnou vychovatelku. Rodinné klima provázané na úzkou spolupráci s rodinou. Přijímací řízení probíhá individuálně s prohlídkou MŠ.

Školné je hrazeno za místo v SMŠ ve výši 3500,- Kč měsíčně a 40,- Kč se hradí za stravné za den. Školka  má vlastní kuchyň, prádelnu, keramickou dílnu a saunu. Ze školného se hradí veškeré provozní náklady, hygienické potřeby, hračky, výtvarné a didaktické pomůcky. Veškeré akce, které jsou pro všechny dětí, jako jsou divadla v MŠ, výlety, projektové dny, společné focení, vánoční dárky pro každé dítě  a pod. jsou rovněž hrazeny ze školného.

SMŠ „KORÁLEK“ je zapsána v rejstříku škol MŠMT ČR a tudíž dostává dotace na mzdy.

Otevření MŠ

Od pondělí 3.5. vláda otevírá  MŠ v Praze  pro všechny děti!!!  Děti  se nebudou muset testovat!!!!

Focení v MŠ skupiny

Focení  jednotlivých tříd, skupin se uskuteční 13.5.2021 v MŠ Klausova  i v MŠ U Nesypky. Fotky hradí MŠ.

Platby v MŠ a v jeslích

Vážení rodiče,

sleva  za školné je přiznána 50% za měsíc březen. Za měsíc  duben je nutné uhradit  plné školné. ( V dubnu byla škola mimo provoz pouze 5 pracovních dnů).  MŠ otevřela  provoz 12.4. pro všechny děti i když  dle opatření MZ měly být školy uzavřeny  s vyjma dětí s povinnou předškolní výchovou.  MŠ nakoupila za cca 50 tisíc testy, aby mohla MŠ otevřít pro všechny děti. Věříme tedy, že rodiče pochopí, že za 5 dní uzavření MŠ v měsíci dubnu , nebude SMŠ snižovat poplatek za školné.

 

Otevření MŠ od 12.4.2021, INFORMCE pro rodiče

 

Informace byly odeslány na e-mail adresy všech rodičů. z MŠ.

 

 

Kalendář

Nejsou žádné plánované akce.