Pokyny od hygieničky – Karanténní opatření v MŠ Klausova

Dne 18.2. a 19.2.2021 byly děti v kontaktu s osobou, která je Covid pozitivní. Epidemiologickým šetřením byly u dětí ze třídy „Koťátek“ a „Sluníček“ , které byly tyto dny v MŠ, shledány důvody pro karanténní opatření.

 Karanténní opatření:

Uvedené mimořádné opatření MZ ČR stanoví dobu karantény pro rizikové kontakty s COVID-19 pozitivní osobou. V současné době je povinná domácí izolace pro kontakty min. 10 dnů od posledního kontaktu s COVID -19 pozitivní osobou (v případě výskytu v rodině se tato doba počítá od laboratorně potvrzeného případu). Karanténa se ukončí na základě negativního testu po uplynutí 10 dnů od data nařízení karantény. Ve výjimečných případech, kdy od posledního kontaktu s pozitivní osobou uplynulo deset dní a test nemohl být z objektivních důvodů proveden, se karanténa prodlužuje na 14 dnů. Dítě může zpět do kolektivu za předpokladu, že nemá žádné příznaky onemocnění.( Vzhledem k tomu, že MŠ bude uzavřena do 5.3., budou děti v karanténě potřebných 14 dnů. pozn.řed)  V případě objevení se příznaků kontaktuje rodič telefonicky pediatra a dítě jde na test. Pokud se v rodině objeví další případ onemocnění (např. v rámci nařízené karantény u dalšího člena rodiny) karanténa se osobám, které jsou negativní prodlouží.

V případě laboratorně potvrzené nákazy COVID-19, jak vyplývá rovněž z výše uvedeného Mimořádného opatření MZ ČR, je takové osobě nařízená domácí izolace po dobu min. 10 dnů od laboratorně potvrzeného výsledku. Domácí izolace (člověk je nemocný) se ukončí po uplynutí 10 dnů od data laboratorně potvrzené nákazy, za podmínky, že COVID-19 pozitivní osoba před uplynutím této doby nevykazuje min. 3 dny žádné příznaky onemocnění. Kontrolní testování se neprovádí.

Pokud je v době do 90 dnů po prodělaném onemocnění dítě v kontaktu v rodině nebo ve škole s další COVID-19 pozitivní osobou, karanténa se na něj nevztahuje, tj. nepožaduje se ani testování, pokud nejeví známky onemocnění. 90denní lhůta po prodělaném onemocnění se vždy počítá ode dne odběru biologického materiálu, ze kterého byl vyšetřením získán první pozitivní výsledek.

Z výše uvedeného doporučeného postupu, vyplývá, že lékař nepotvrzuje bezinfekčnost před návratem do školy, nepřítomnost dítěte ve škole omlouvá jen rodič a při nástupu dítěte do MŠ podepíše podepíše čestné prohlášení o bezinfekčnosti. ( Tiskopisy budou  k dispozici v  šatně u každé třídy.)

Pavla Babjaková, řed.

Ošetřovné z důvodu uzavření SMŠ v ul.Klausova

Vážení rodiče, jednání s HSHMP je velmi složité a zdlouhavé. Vzhledem k situaci, která nastala během víkendu,  kdy onemocnělo 70% zaměstnanců, jsem se rozhodla  zájmu ochrany zdraví mateřskou školu uzavřít  okamžitě a to od pondělí 22.2. do 5.3.2021. Na nárok o ošetřovné nepřijdete, není potřeba čekat až onemocní 30% dětí, kdy pak hygiena vyhlásí karanténu. Na stránkách ČSSZ je formulář Žádost o ošetřovné při péči za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či její část. Níže přikládám odkaz. Jsou tam i podrobné informace. Díky tomuto novému formuláři nepotřebujete od školy tvrzení o uzavření. Na formuláři sami vyplníte prohlášení  o uzavření školy. V Identifikaci žádosti zaškrtnete „Nová žádost“ a vygeneruje se Vám automaticky číslo žádosti. V části „A“ uvedete: Soukromá mateřská škola „KORÁLEK“, spol. s r.o., IČO: 25642863,  Klausova 2448/6, Praha 5, 155 00, ČR. Jako důvod uzavření uveďte: Mimořádná opatření při epidemii, které byly přijaty ve školním roce 2020/21.  Uzavření MŠ od 22.2. do 5.3.2021.  Přikládám i odkaz na výkaz péče o dítě, který Váš zaměstnavatel přikládá k  Vaší žádosti  o OČR.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část (cssz.cz)

Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení (cssz.cz)

Aktuální informace k ošetřovnému – Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz)

Je možné, že někoho z Vás bude kontaktovat hygienička, aby jste si nechali vystavit od pediatra  OČR.  Ale  to už  asi nebude potřeba, jen Vás prosím o zodpovědnost a pokud možno, nechte děti doma. Děkuji za pochopení. V případě nejasností mi můžete zavolat na t.č. 603467054

S pozdravem

Pavla Babjaková, řed.

Uzavření MŠ ul.Klausova

Z důvodu šíření nákazy COVOD -19 mezi zaměstnanci, byla mateřská škola uzavřena. HSHMP zatím rozhodnutí nevydala, čeká  na výsledky  testu u příznakových zaměstnanců. Je předpoklad, že MŠ bude muset být  uzavřena 10 dní.

Nadále budeme informovat. Pavla Babjaková, řed.

Ozdravný pobyt u moře 2021

Letáček Djerba 2021

Vážení rodiče,

připravujeme ozdravný pobyt u moře v měsíci červnu, informace budou na nástěnce v šatně. K moři létáme na ozdravný pobyt pravidelně,  v červnu 2020 nám to znemožnil  COVID-19. Věříme, že letos  už se pobyt podaří.

Ozdravný pobyt u moře 2021

Výzva Djerba 2021

Vánoční besídky v MŠ

Vážení rodiče, vánoční besídky jsou naplánované na 15.12. v SMŠ Klausova a na 17.12. v SMŠ U Nesypky. Doufáme, že situace ohledně  Covid-19 bude již dobrá a bude možné besídku uskutečnit.  I když budou nějaká opatření, dá se přepokládat , že  to  bude v počtu osob na akci.  Uvidíme co naše vláda vymyslí , dnes se nedá nic předvídat. Vláda nás ovládá se vším všudy a to bez důvodně.

Ano,  onemocnění Covid -19 neberu na lehkou váhu, ale desinformace podávané vládu beru jako zastrašování lidí, která  lidi  potřebuje držet  v určitých mezích, které vládě  vyhovují. A proto všichni lidé by měli být ostražití !!!

Provoz MŠ KORÁLEK

Provoz MŠ „KORALEK“ v obou provozovnách zůstává bez omezení. V pondělí  16.11. bude, ale provoz MŠ uzavřen na obou pobočkách, neboť je předpokládána malá účast dětí, jelikož v úterý 17.11. je státní svátek.  Uzavření  MŠ bude využito k desinfekci celé MŠ, včetně hraček a pomůcek.

Děkujeme za pochopení.

Provoz MŠ od vydání opatření vládou ČR

Dne 12.10. bylo vydáno  vládou ČR opatření  ohledně COVD-19. 

V návaznosti na usnesení vlády č.1 s účinností od 14.října  2020 od 00:00 hod. do dne 1.listopdu 2020 do 23:59 hod. platí následující:

* Pro mateřské školy  se stávající  stav nemění!!!

Kroužky i veškeré aktivity (focení, divadla v MŠ  a pod.) budou nadále fungovat bez omezení.

Nošení roušek v prostorách MŠ (v šatně) je na uvážení  rodičů, dle našich zkušeností se tam nesejde v jeden okamžik více jak 2-3 rodičů, tudíž  se nejedná o porušení  vládního nařízení ze dne 12.10.2020

Jídelníček

Nezobrazuje-li se vám v levém menu stránka „Jídelníček“, zadejte do okna „vyhledat“ jídelníček. Měl by se zobrazit aktuální jídelní lístek.

Na úpravě stránek se pracuje. Děkuji. P.B.

Nový školní rok 2020/2021

Nový školní rok bude zahájen v úterý 1.9.

Informace pro nové děti.

Rozpis jednotlivých tříd se seznamem dětí bude na dveřích MŠ, učitelky v jednotlivých třídách přidělí novým dětem značku. Nové děti si přinesou do MŠ pyžamo, bačkory  náhradní oblečení ( tričko, slipy/kalhotky, ponožky, tepláky a pod. -bude uloženo v šatně).

Bude nutno podepsat bezinfekčnost  na COVD-19. Formulář bude k dispozici v šatně každé třídy. Vyplněný  a podepsaný formulář zákonným zástupcem předán paní učitelce při předání dítěte.

Kalendář

Nejsou žádné plánované akce.