Platby v MŠ a v jeslích

Vážení rodiče,

sleva  za školné je přiznána 50% za měsíc březen. Za měsíc  duben je nutné uhradit  plné školné. ( V dubnu byla škola mimo provoz pouze 5 pracovních dnů).  MŠ otevřela  provoz 12.4. pro všechny děti i když  dle opatření MZ měly být školy uzavřeny  s vyjma dětí s povinnou předškolní výchovou.  MŠ nakoupila za cca 50 tisíc testy, aby mohla MŠ otevřít pro všechny děti. Věříme tedy, že rodiče pochopí, že za 5 dní uzavření MŠ v měsíci dubnu , nebude SMŠ snižovat poplatek za školné.

 

Kalendář

Nejsou žádné plánované akce.