Jesle

Od ledna 2006 je otevřena Mini školka v KORÁLKU v ul. Klausova 2448, V Praze 5 na Velké Ohradě. Jedná se o jeselskou
třídu pro děti od 18 (výjimečně od 15),zpravidla do 36 měsíců. Kapacita třídy je maximálně15 zapsaných dětí. Průměrná denní docházka
dětí je 7 -12 dětí. O děti se starají dvě paní učitelky“. Provoz jeselské třídy je od 7:30 do 16:30 hod. Výchovný vzdělávací
program je zaměřen na všestranný rozvoj dítěte. Děti po dovršení tří let z jeselské  třídy mají zajištěn  přechod do MŠ. ,ke je školné od 1.9.2022  3900- Kč.

V případě zájmu o umístění Vašeho dítěte v Mini školce KORÁLEK, můžete vyplněnou přihlášku donést osobně, nebo
zaslat elektronickou poštou. Přihláška je ke stažení v sekci Přihlášky. Vhodné je si také telefonicky dojednat návštěvu,
kde se blíže seznámíte s prostředím i s paní učitelkami (tetami) a dozvíte se vše, co Vás zajímá. O jeselskou třídu je
velký zájem a vzhledem k malé kapacitě, je vhodné podat si nezávaznou přihlášku co nejdříve, třeba již po narození dítěte.
Před nástupem dítěte do jeselské třídy se podepisuje smlouva o přijetí dítěte, která je již závazná. Přednostně se přijímají
děti přihlášené k pravidelné docházce a sourozenci dětí docházející do SMŠ „KORÁLEK“.

Formulář přihlášky je ke stažení v sekci Přihlášky, nebo lze vyzvednout i osobně v MŠ KORÁLEK na adrese Klausova 2448/6, 155 00 Praha 5 – Velká Ohrada.

Vyplněnou přihlášku můžete zaslat na E-Mail jesle@koralek-skolka.cz, nebo donést osobně na adresu uvedenou výše.

Pokud máte jakýkoli dotaz, využijte naše fórum, nebo volejte na číslo 603 467 054 – ředitelka Pavla Babjaková.

Pro zájemce je zde také denní program našich jeslí:

- provoz jeselské třídy je od 7:30 o 16:30 hod.
- příchod dětí nejpozději do 8:30 hod., pozdější příchod je nutno předem domluvit s pí.učitelkou, nebo oznámit
telefonicky či zasláním SMS na číslo 732 967 127
- nepřítomnost dítěte je nutné nahlásit předem pí.učitelce, nebo telefonicky či zasláním SMS na číslo 732 967 127,
nejpozději do 8:00 hod. téhož dne. Nebude-li dítě včas omluveno, bude mu započítáno denní stravné. Druhý den s
ním nebude počítáno na stravu, nebude-li telefonicky přihlášeno. Omluvenky formou SMS zprávy lze zasílat
24 hod. denně, včetně sobot a nedělí.

- Denní režim:
07:30 – 08:30 – ranní hry
08:30 – 09:00 – hygiena, dopolední svačina
09:00 – 09:15 – řízené činnosti
09:15 – 11:15 – vycházka/pobyt venku
11:15 – 11:45 – oběd, hygiena
11:45 – 14:00 – spánek
14:00 – 14:20 – odpolední svačina
14:20 – 16:30 – volné hry (individuální činnost)

- Adaptace:
první den probíhá adaptace dítěte za přítomnosti matky či otce, cca 2 hodiny, druhý den je dítě v jeselské třídě cca 1-2 hod. bez přítomnosti rodičů. Další dny adaptace probíhá na základě domluvy mezi rodiči a učitelkou, dle individuality dítěte. Ve většině případů se dítě adaptuje během 3-5ti dnů. Ponechat dítě i na odpolední spánek doporučujeme po minimáně pěti dnech adaptace.

Kalendář

Nejsou žádné plánované akce.