Aktuální informace

Provoz MŠ od vydání opatření vládou ČR

Dne 12.10. bylo vydáno  vládou ČR opatření  ohledně COVD-19. 

V návaznosti na usnesení vlády č.1 s účinností od 14.října  2020 od 00:00 hod. do dne 1.listopdu 2020 do 23:59 hod. platí následující:

* Pro mateřské školy  se stávající  stav nemění!!!

Kroužky i veškeré aktivity (focení, divadla v MŠ  a pod.) budou nadále fungovat bez omezení.

Nošení roušek v prostorách MŠ (v šatně) je na uvážení  rodičů, dle našich zkušeností se tam nesejde v jeden okamžik více jak 2-3 rodičů, tudíž  se nejedná o porušení  vládního nařízení ze dne 12.10.2020

Jídelníček

Nezobrazuje-li se vám v levém menu stránka „Jídelníček“, zadejte do okna „vyhledat“ jídelníček. Měl by se zobrazit aktuální jídelní lístek.

Na úpravě stránek se pracuje. Děkuji. P.B.

Nový školní rok 2020/2021

Nový školní rok bude zahájen v úterý 1.9.

Informace pro nové děti.

Rozpis jednotlivých tříd se seznamem dětí bude na dveřích MŠ, učitelky v jednotlivých třídách přidělí novým dětem značku. Nové děti si přinesou do MŠ pyžamo, bačkory  náhradní oblečení ( tričko, slipy/kalhotky, ponožky, tepláky a pod. -bude uloženo v šatně).

Bude nutno podepsat bezinfekčnost  na COVD-19. Formulář bude k dispozici v šatně každé třídy. Vyplněný  a podepsaný formulář zákonným zástupcem předán paní učitelce při předání dítěte.

Prázdninový provoz

Prázdninový provoz v červenci 2020 bude zajištěn pro děti zaměstnaných rodičů od 1.7. do 24.7. Na jednotlivé dny je nutné děti  přihlásit do 15.5.2020. Přihlášky jsou k dispozici v každé třídě MŠ. Letní -prázdninový provoz je nad rámec Smlouvy o přijetí dítěte do SMŠ „KORÁLEK“ spol.s r.o. Přijímat děti, které nebyly zapsány k docházce ve šk.r.2019/20 a tudíž nemají platnou smlouvu, není možné. Denní poplatek činí 236,- Kč (školné + stravné). Při nepřítomnosti dítěte je poplatek nevratný.

Zápis dětí do MŠ a jeselské třídy

Přihlášky do MŠ a jeselské třídy přijímáme během celého roku. Vyplněnou přihlášku stačí zaslat e-mailem. Kritéria pro přijetí je věk dítěte a řádné očkování. Děti přijímáme k 1.9. a pořadník se sestavuje dle data podán přihlášky.

Bližší informace na t.č. 603467054 (řed. P.Babjaková)

Informace z MŠMT ČR, ohledně matřeských škol.

Mateřské školy

  • Provoz MŠ vláda nezakázala. MŠMT doporučuje provoz přerušit nebo omezit. Vždy záleží na rozhodnutí ředitele/ky po projednání se zřizovatelem, přičemž rozhodující slovo má ředitel/ka. Pokud mateřská škola zruší výuku, rodič dítěte má nárok na ošetřovné – bližší informace podá  MPSV a Česká správa sociálního zabezpečení, viz https://www.cssz.cz/. Formulář na ošetřovné potvrzuje školka, je možné i elektronicky.
  • Pokud je MŠ v provozu, tak se na ni neuplatňuje žádné omezení 15 dětí (toto pravidlo bylo zmíněno v kontextu určování institucí k hlídání dětí ve věku 3-10 let vybraných potřebných profesí).
  • Zřízení dětské/hlídací skupiny ve firmě/neziskovou organizací je podle názoru MŠMT možné. Musí být dodržovány zásady hygieny.

Roušky

  • Nošení roušky nebo jiného krytí úst a nosu (šála, šátek, atd.) je povinné i na pracovišti a týká se například i dětí v mateřské škole. V rámci možností by děti měly mít roušky při všech činnostech. Je vhodné, aby rodiče vybavili své dítě dostatečným množstvím roušek, šátků, látkových tunelů atd.

Informace o provozu MŠ

Provoz mateřské školy bude od 17.3. přerušen z důvodu malého počtu přítomných dětí.

Všem rodičům bylo elektronicky zasláno potvrzení o uzavření školy.

O případných změnách budou rodiče informováni.

Saunování

Od  čtvrtka 10.1. začínáme v MŠ Klausova s návštěvou sauny. Každý čtvrtek v dopoledních hodinách.

Co budou děti potřebovat

Při nástupu do MŠ budou děti potřebovat:

- vhodné a pohodlné oblečení do třídy – bačkory ( ne pantofle) – pyžamo – oblečení na pobyt venku- při slunném počasí pokrývku hlavy – ve skříňce by měly mít náhradní oblečení ( spodní prádlo, tričko, tepláky, ponožky). Je vhodné dětem věci i bačkory podepsat.

 

Ochrana osobních údajů

Vážení rodiče, v zájmu ochrany osobních údajů, není potřeba uvádět datum narození dětí  u hromadných přihlášek na  akce MŠ.  Rodičům bude předán k podpisu souhlas se shromažďováním a zpracováním evidence.